Maa ja juuristo

Maan rakenteen merkitys Hyvä maan rakenne helpottaa juurten kasvua ja parantaa kasvien ravinteiden ottoa. Kuivana kautena hyvärakenteinen maa vähentää veden haihtumista ja helpottaa myös juuriston syvyyskasvua. Kalkitus parantaa erityisesti savi- ja hiesumaiden rakennetta. Alhainen pH heikentää hyödyllisten mikrobien kilpailukykyä ja lisää sienten osuutta maan mikrobistossa. Hajottajabakteerien määrän vähentyessä orgaanisen aineksen hajoaminen ja samalla ravinteiden kierto hidastuvat.

Happamuus ja juurten kasvu Maan happamuus on yksi tärkeä juuriston laajuuteen ja kasvuun vaikuttava tekijä. Happamassa maassa kasvien juuristo kehittyy heikosti ja ravinteiden otto on tehotonta. Juurten kasvua happamassa maassa haittaa erityisesti alumiini, jonka liukoisuus alkaa kasvaa pH:n ollessa 5. Alumiinin vaikutus näkyy juurissa epänormaalina haaroittumisena ja juurien ruskettumisena. Juuriston kunto ja laajuus ovat kasvin veden ja ravinteiden saannin kannalta tärkeitä tekijöitä. Laaja ja haaroittunut juuristo auttavat kasvia hyödyntämään maan vesi- ja ravinnevaroja suuremmalta alueelta. Hyväkuntoisen juuriston merkitys kasvaa kuivissa olosuhteissa, sillä se parantaa kasvien poudankestävyyttä.