Ravinteet

Fosfori Kasvit voivat hyödyntää fosforin parhaiten kun pH on yli 6,5. Luvun ollessa alle kuuden raudan ja alumiinin liukoisuus kasvaa, ja ne alkavat sitoa fosforia kasveille käyttökelvottomaan muotoon. Kylvön yhteydessä saamastaan lannoitefosforista kasvit käyttävät suoraan noin 10 %. Lopun tarvitsemansa fosforin ne ottavat pellon fosforireserveistä. Kalkitus parantaa pH:n nousun kautta kasvien fosforin saantia maasta. Tutkimusten mukaan kivennäismailla tonni kalkkia liuottaa 10 kg fosforia 10 vuodessa. Normaali 5 tn/ha kertakalkitus antaa 10 vuoden aikana 50 kg fosforia. Peltoihin kertynyt fosfori riittää tutkitusti hyvään viljan ja nurmen kasvuun kun fosforiluokka on hyvä, pH on kunnossa eikä ole liian kuivaa tai märkää.

Typpi Typpi on tärkeä pääravinne, joka on käyttökelpoisimmillaan, kun pH on 5,8 – 7,5. Kasvit tarvitsevat typpeä proteiinien ja yhteyttämisessä tarvittavan klorofyllin tuottamisessa. Typpi vaikuttaa voimakkaasti kasvien kasvuun ja sadon määrään. Kalkitsemalla voidaan parantaa kasvien typenottoa. Erityisesti kivennäismailla kalkituksella on positiivinen vaikutus typen saatavuuteen. Kalkitussa maassa kasvit pystyvät käyttämään typpilannoituksen paremmin hyödyksi ja mobilisoivat käyttöönsä maassa olevia typpivaroja.